Datum: 9.3.2023
Name: Tom Freygang
Bahn: 8, 10, 12
Spiele: 6
Frames: 60
Schnitt: 252,50
Spielstart: 15:14:28
Spielende 21:32:56
Dauer: 06:18:28
Speed Langsam: 19,87 km/h
Speed Schnell: 26,48 km/h
Speed Ø 22,4 km/h
Strikes: 54
Spares: 9
Foul: 0
Gutter: 0
NoTap: 0
Gesamt: 1515 Pins
     

Spiel 1 gespielt auf Bahn 8 - Gesamt: 289 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 10 - Spares: 1 - Splits: 0 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Freygang,Tom X X X X X X X X X X 9 / 289
30 60 90 120 150 180 210 240 269 289


km/h 21 21 22 21 22 23 20 21 23 21 21 25  

Spiel 2 gespielt auf Bahn 8 - Gesamt: 222 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 9 - Spares: 1 - Splits: 2 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Freygang,Tom 9 / X X 8 1 X X 8 1 X X X X X 222
20 48 67 76 104 123 132 162 192 222


km/h 21 25 23 23 21 26 21 22 23 26 22 22 22 21 20  

Spiel 3 gespielt auf Bahn 10 - Gesamt: 269 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 10 - Spares: 2 - Splits: 0 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Freygang,Tom 9 / X X 9 / X X X X X X X X 269
20 49 69 89 119 149 179 209 239 269


km/h 21 26 23 23 22 22 22 22 23 22 22 23 23  

Spiel 4 gespielt auf Bahn 10 - Gesamt: 232 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 8 - Spares: 1 - Splits: 1 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Freygang,Tom X X X X 9 / X X 8 1 X X 8 1 232
30 60 89 109 129 157 176 185 213 232


km/h 21 23 21 22 22 25 21 23 21 26 23 22 23 25  

Spiel 5 gespielt auf Bahn 12 - Gesamt: 257 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 8 - Spares: 3 - Splits: 0 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Freygang,Tom 9 / X X X X X 9 / 9 / X X X 9 257
20 50 80 110 139 159 178 198 228 257


km/h 20 25 21 21 20 21 20 22 26 21 26 23 22 22 21  

Spiel 6 gespielt auf Bahn 12 - Gesamt: 246 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 9 - Spares: 1 - Splits: 0 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Freygang,Tom 9 0 9 / 8 1 X X X X X X X X X 246
9 27 36 66 96 126 156 186 216 246


km/h 21 23 22 26 23 22 21 22 22 21 22 22 22 21 21  

<< zurück zur Übersicht