Datum: 9.3.2023
Name: Marett Schiller
Bahn: 10, 12, 8
Spiele: 6
Frames: 60
Schnitt: 169,83
Spielstart: 15:16:27
Spielende 21:30:07
Dauer: 06:13:40
Speed Langsam: 14,73 km/h
Speed Schnell: 18,9 km/h
Speed Ø 16,59 km/h
Strikes: 23
Spares: 19
Foul: 0
Gutter: 0
NoTap: 0
Gesamt: 1019 Pins
     

Spiel 1 gespielt auf Bahn 10 - Gesamt: 137 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 2 - Spares: 3 - Splits: 3 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Schiller,Marett 5 2 8 / 9 / X 7 / 8 0 8 1 X 7 2 6 2 137
7 26 46 66 84 92 101 120 129 137


km/h 15 17 16 16 16 17 16 16 17 16 18 16 17 17 17 16 15 17  

Spiel 2 gespielt auf Bahn 10 - Gesamt: 164 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 4 - Spares: 3 - Splits: 1 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Schiller,Marett X X 6 2 X 6 / X 7 2 7 / 7 / 8 1 164
26 44 52 72 92 111 120 137 155 164


km/h 16 16 16 16 16 15 17 17 16 16 17 17 16 18 17 17  

Spiel 3 gespielt auf Bahn 12 - Gesamt: 128 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 2 - Spares: 2 - Splits: 2 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Schiller,Marett 7 2 X 9 0 8 1 X 5 4 6 2 9 / 8 1 9 / 9 128
9 28 37 46 65 74 82 100 109 128


km/h 15 16 17 17 16 17 16 17 16 17 16 18 17 18 18 16 16 16 15  

Spiel 4 gespielt auf Bahn 12 - Gesamt: 255 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 8 - Spares: 3 - Splits: 0 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Schiller,Marett X 7 / 9 / X X X X X X X 6 / 255
20 39 59 89 119 149 179 209 235 255


km/h 15 16 17 16 17 15 16 16 17 17 17 17 17 18  

Spiel 5 gespielt auf Bahn 8 - Gesamt: 156 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 3 - Spares: 4 - Splits: 0 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Schiller,Marett 7 / 7 1 X 7 / X 9 / 6 3 X 8 / 8 0 156
17 25 45 65 85 101 110 130 148 156


km/h 15 17 16 18 15 17 19 17 17 17 17 18 16 17 18 17 17  

Spiel 6 gespielt auf Bahn 8 - Gesamt: 179 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 4 - Spares: 4 - Splits: 0 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Schiller,Marett X X 9 / 9 0 9 / X 8 0 X 6 / 9 / 7 179
29 49 68 77 97 115 123 143 162 179


km/h 16 17 18 17 17 18 17 17 17 18 17 16 18 19 17 19 17  

<< zurück zur Übersicht