Datum: 9.3.2023
Name: Michael Seeger
Bahn: 11, 7, 9
Spiele: 6
Frames: 60
Schnitt: 183,67
Spielstart: 18:11:01
Spielende 21:36:06
Dauer: 03:25:05
Speed Langsam: 22,06 km/h
Speed Schnell: 41,82 km/h
Speed Ø 25,96 km/h
Strikes: 24
Spares: 25
Foul: 0
Gutter: 0
NoTap: 0
Gesamt: 1102 Pins
     

Spiel 1 gespielt auf Bahn 11 - Gesamt: 197 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 6 - Spares: 4 - Splits: 0 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Seeger,Michael 9 / X 9 / X 9 0 X 9 / X 9 / X X 9 197
20 40 60 79 88 108 128 148 168 197


km/h 24 28 26 26 28 26 25 29 26 24 28 26 24 28 26 26 24  

Spiel 2 gespielt auf Bahn 11 - Gesamt: 190 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 5 - Spares: 2 - Splits: 1 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Seeger,Michael 9 / X X X X 8 1 X 6 3 9 0 8 / 7 190
20 50 80 108 127 136 155 164 173 190


km/h 27 29 25 26 25 26 26 23 27 26 29 26 29 25 26 25  

Spiel 3 gespielt auf Bahn 7 - Gesamt: 137 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 2 - Spares: 3 - Splits: 2 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Seeger,Michael 9 / 8 / 7 2 7 1 7 2 X 8 1 9 / X 7 2 137
18 35 44 52 61 80 89 109 128 137


km/h 26 28 26 28 24 24 23 28 24 26 23 22 28 24 28 24 24 26  

Spiel 4 gespielt auf Bahn 7 - Gesamt: 174 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 2 - Spares: 6 - Splits: 2 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Seeger,Michael 8 0 9 / 8 / 7 / 7 / X X 9 / 8 / 8 1 174
8 26 43 60 80 109 129 147 165 174


km/h 26 22 26 24 26 n/a 26 23 25 42 25 26 26 28 23 24 26 23  

Spiel 5 gespielt auf Bahn 9 - Gesamt: 191 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 3 - Spares: 7 - Splits: 0 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Seeger,Michael X X 9 / 8 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 0 X 9 / 191
29 49 67 86 105 124 143 162 171 191


km/h 24 26 26 25 26 23 25 27 25 23 25 26 26 25 25 29 26 27 35  

Spiel 6 gespielt auf Bahn 9 - Gesamt: 213 Pins
Fouls: 0 - Strikes: 6 - Spares: 3 - Splits: 1 - Gutterballs: 0 - NoTap: 0

Seeger,Michael 9 / X X X 8 / X X 9 / X 5 3 213
20 50 78 98 118 147 167 187 205 213


km/h 23 28 23 25 25 25 28 26 25 26 28 26 26 26  

<< zurück zur Übersicht